Dvanáctý ročník závodu

PRAGA MAGICA
aneb
Benátky v Praze.

Opět jako závod s volným pořadím kontrol.


Závod  tak jako vždy (alespoň v nejdelší verzi A) nebude rozhodně žádným sprintem .  

Kdy:   v neděli 15. března 2020 v 11.00 hod. (prezentace od 10.00 do 10.45 hod.) mezi strahovskými stadiony, Zátopkova ulice. Měl by se tu být provizorní prostor, kam se dají ukrýt věci před deštěm a WC.shromaždiště
 Start bude
intervalový po 20ti či 30ti sekundách. Pro označení startu a cíle použijí závodníci jednotku SportIdentu.

Kde: 
Závod tentokrát výjimečně vynechá Staré Město a vůbec pravobřežní "asijskou" část Prahy, zato se poběží ve východní částí Břevnova, tedy na území jednoho z nejstarších doložených sídel v Čechách. Břevnov totiž vznikl na konci 10. století kolem nejstaršího mužského kláštera  (jak jinak než benediktinského, tou dobou na západě jiné řeholní řády neexistovaly) v českých zemích. Až ke klášteru se však rozhodně nedomapuju. Klášter se časem stal  prvním místem na našem území, kde se začalo vařit pivo. Lze tedy bez jakékoliv nadsázky prohlásit, že civilizace dospěla do Čech právě díky Břevnovu.

  Obec sama však  zůstala vesnicí až do roku 1907, kdy Jeho apoštolské Veličenstvo, František Josef I., snad mírně přiopilé  místním mokem, omylem během své návštěvy  poděkovalo za pohoštění městu Břevnovu. Jak známo, císař se omylů nedopouští, a tak vídeňským úředníkům nezbylo, než s povýšením Břevnova na město souhlasit.  Nutno říci, že vesnice měla tou dobou kolem  10 000 obyvatel. Byla tenkrát tedy zhruba stejně velká jako Hradec Králové.
Ze své samostatnosti se Břevnov těšil pouhých 15 let do prvního ledna 1922, kdy ji místní  konšelé zašantročili a  klíče svého krásného města zrádně předali pražákům*. Čímž nám ale, na druhé straně trochu neplánovaně, umožnili proběhnout si i zde závůdek Praga Magica.
 
  Terén nově přimapované části je určitě z orientačního hlediska velice atraktivní. Zahrnuje dvě návrší s poměrně velkým počtem rozkošných zákoutí, nepravidelných uliček (občas slepých) a schodišť. Zástavba je sice poměrně nová, je však soustředěna kolem letitých usedlostí, někdy krásně opravených, jindy naprosto zpustlých. Jsou zde uličky, které mohou kandidovat na ty nejužší v Čechách. Nachází se zde třeba i torzo barokní kopie románské poutní kaple a kostnice z  bavorského Oettingenu. Je zde také několik světově architektonicky významných funkcionalistických vil. Nejznámější z nich, Müllerova vila architekta Adofa Loose, se sice katastrálně nachází ve Střešovicích, mapa sem ale samozřejmě dosahuje. Pověstný břevnovský secesní mrakodrap bohužel šel během mého mapování k zemi. Na strahovském kopci je několik stadionů, z nichž jeden, lidmi sice zvaný  spartakiádní, ale budovaný od dvacátých let za účelem sokolských sletů, má být tím největším stadionem na světě. Jeho využití, třebaže se na jeho ploše momentálně nachází víc než půl tuctu fotbalových hřišť, je minimální. Kandidát ODS a současný místostarosta Prahy 6 Jakub Benda měl ve svém volebním programu bod, že se pokusí zbavit "strahovské noční můry." Obávám se ale, že to kvůli zde přítomným tisícům tun železobetonu nepůjde vyřešit bez vypovězení  smlouvy o nešíření jaderných zbraní.

kostnice

 Závod  nejdelší trati bude dále situován na Petřín (kus zahrad byl letos revitalizován, takže pro většinu to může být trochu nové), na Hradčany či na Malou Stranu a možná i do parku Sacre Coeur. Je mi jasné, že vynecháním Starého Města některé zklamu. Na druhé straně, Břevnov je zajímavý a příležitost zaběhnout  si tu závod, se nejspíš nebude v nejbližších letech opakovat.

Shromaždiště budu muset ještě vyhledat, což vzhledem k dopravě nemusí být úplně jednoduché. Nečekejte tedy bližší informace dřív než na počátku února.

*Ve slově pražák podle Moravských pravidel školního pravopisu píšu zásadně malé p a to pro jistotu i na začátku věty. Jinak bych u hlavního strážce ryzího moravanství Libeho Slezáka dopadl velice, velice špatně. Přinejmenším bych dostal po čuně. Pokud ale pod termínem pražák chápeme hodnost Moravské Osvobozenecké Armády (samozřejmě tu nejnižší), potom malé p překvapivě předepisují i školní pravidla platná v Čechách.

Jak:  Závůdek proběhne za plné dopravy. Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Prosím, dodržujte dopravní předpisy. Využívejte značených přechodů. 

 Aby byli závodníci započítáni do své kategorie, musí projít všechny kontroly své trati. Odlišení kategorií bude upřesněno na mapě a na průkazech. Dospělým závodníkům doporučuji běžet trať A. 

                      
Mapa: PRAGA CAPUT REGNI MMXX. Stav únor 2020. Měřítko 1:5000, jedna dvoustranná mapa A3.
.

Za kolik:
 
Tratě A, B, C  nejspíš za 80 KČ.
Přihlášky: do úterý 10.3.2020 do 19.00 hod přes ORIS, ale až časem. Prosím, snažte se dodržet termín.  V ORISu nutno rozkliknout "všechny závody".
Přímý přístup na závod v ORISu bude časem zde. 

Vedle jména, registračky či data narození,  prosím nezapomeňte uvést číslo SportIdentu, tedy pokud ho vlastníte. Těm, kdo SI nevlastní, bude start a cíl změřen ručně.

 

Dohlášky pouze výjimečně do počtu vytištěných map možná za zvýšené startovné.


 Závod se počítá do Pražské zimní ligy.   Takže se vlastně jedná jen o cosi jako měřený trénink...  

Stránka bude postupně doplňována.
Případné dotazy či požadavky adresujte prosím na adresu svab#fzu.cz
Na délky tratí se prosím neptejte, sám je neznám a mapa navíc tradičně není ještě hotová. Bude-li vůbec. A délku trati si volbou kategorie během závodu vlastně každý zvolí sám...